Laufschrift

O nas

Forum dla Migrantek i Migrantόw w hanzeatyckim mieście Lubece zostało założone w 2007 roku. Forum reprezentuje interesy mieszkanek i mieszkańcόw Lubeki z tzw. tłem migracyjnym i działa poza strukturą administracji miejskiej. Forum jest niezależne, ponadpartyjne oraz ponadwyznaniowe, szerzy ideę porozumienia między narodami, propaguje zgodne wspόłżycie wszystkich mieszkanek i mieszkańcόw Lubeki i zobowiązuje się do przestrzegania rόwnouprawnienia obu płci oraz wszelkich kultur.

Obecnie w Forum aktywnie działa ok. 120 członkόw. Wśród nich są osoby z tłem migracyjnym, jak i bez, w tym pracownicy służb migracyjnych, członkowie organizacji dla migrantόw, urzędnicy, przedstawiciele związkόw zawodowych, politycy oraz mieszkańcy Lubeki zainteresowani tematyką migracji.

Lubeckie Forum dla Migrantek i Migrantόw bierze aktywny udział w opracowywaniu i realizacji komunalnego planu integracyjnego. Wspiera ono rόwnież proces otwarcia się służb socjalnych i administracji miejskiej na społeczności międzykulturowe.

Ponadto Forum ma możliwość corocznego zdawania sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Miejską w Lubece.

Wraz z utworzeniem 1 listopada 2009 roku w Lubece Miejskiego Biura Integracji przydzielono zarządowi lubeckiego Forum pracowniczkę administracji zatrudnioną na pόł etatu. Jest ona odpowiedzialna za prace biurowe związane z działalnością Forum i wspiera Zarząd Forum w dochodzeniu jego praw do udziału w gminnych gremiach.