Laufschrift

Biz kimiz?

Lübeck’te 2007 yılında kurulan, Yabancılar Forumu ya da Yabancılar Meclisi olarak tanımlayabileceğimiz bu oluşum Lübeck Belediye İdari yapısının dışında bulunmakta ve kendisini Lübeck’te yaşayan yabancıların menfaatlerini koruma ve kollamaya atfetmektedir.

Forum Lübeck’te yaşayan göçmenlerin temsilcisidir.

Forum’un bağımsız, partiler ve de mezheplerüstü olduğunu belirttikten sonra, Lübeck’te yaşayan herkesin mutlu, huzurlu ve de karşılıklı anlayışla yaşaması için çaba sarfettiğini belirtmeliyiz. Buna ek olarak kadın-erkek ve de farklı kültürlerin eşit haklara sahip olması için de çalıştığını ifade etmemiz gerekir.

Forumumuzun göçmen, yerli halk, göçmen danışma büroları çalışanları, Göçmen Dernekleri, Yerel İdare, Sendika, Yerel Politikacı ve konuya ilgisi olan kişilerden oluşan 120’ye yakın üyesi bulunmaktadır.

Forum aktif olarak Yerel Yönetim bazında hazırlanmakta olan Entegrasyon Taslağı’nın oluşmasına  ve de uygulanmasına da katkı vermektedir. Bunun yanında Sosyal Birimler Amirliği’ne ve de Belediye İdaresi’ne uluslararası kültürel etkinlikler konusunda her türlü desteği vermektedir.

Forum’un yıllık faaliyet raporunu Belediye Meclisi oturumunda sunma imkan ve sorumluluğunda olduğunu da ifade etmek isteriz.

01.11.2009 tarihinde Hansestadt Lübeck tarafından Forum’a yarım da olsa bir kadro tahsis edildi (Stabstelle Integration). Tahsis edilen bu kadronun Forum’un idari işlerini yürüttüğünü, Forum ile üyeleri ve de diğer vatandaşlar arasında bağlantı merkezi olduğunu ifade ettikten sonra şunu da belirtmeliyiz ki, bu kadro Forum’un İdaresinde bulunan arkadaşlara yerel kurul ve meclislere katılım konusunda da yardımcı ve destek olmaktadır.